Pensioenplanning

Pensioenplanning

pensioenplanning

Voor zowel werknemers als zelfstandig ondernemers is het van belang tijdig te beginnen met het opbouwen van een pensioen. Voor werknemers gebeurd dit vaak collectief middels een collectieve pensioenregeling. Vaak is deelname hieraan verplicht gesteld. Informatie over uw pensioen kunt u terugvinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Heeft u vragen die betrekking hebben op uw UPO? Neem dan contact op met NFA. Bent u ondernemer? Dan zijn er vaak andere mogelijkheden met betrekking tot pensioenopbouw.